Allmänna försäljarvillkor 20090405

Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller som avtalsgrund för alla Hfx.se leveranser av produkter och täcker samtliga förhållanden som överenskommits om inte parterna skriftligen kommit överens om annat, vid beställningen anses Kunden ha godtagit villkoren. Kundens egna villkor för ingen inverkan på avtalet. Innehållet i dessa villkor kan inte utökas eller förändras på annat sätt än genom skriftlig överenskommelse, undertecknat av behörig firmatecknare. Kunden ansvarar för sitt val av produkter, liksom sin användning av dessa och därvid erhållna resultat.

Priser slutkunder
Priser för produkter gäller inklusive moms exklusive frakt. Hfx.se kan fram till leveransdagen ändra priser som följd av ändringar av leverantörspriser, tulltariffer, avgifter, valutakurser och andra förhållanden som ligger utanför Hfx.se kontroll och påverkan, i förhållande till gällande pris. Kunden äger rätt att avbeställa leveransen vid prishöjningar.

Leveransvillkor
Order skickas med DHL om inget annat anges.

Betalning slutkund

Sker via PayPal eller förskottsbetalning till bankgiro betalningsmottagare är i båda fallen Bo Thomé Konsult AB/Tystpc.nu

Anmärkningar mot faktura ska göras inom 7 dagar. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta. Ej utlösta leveranser debiteras med 150 kronor, samt frakt och postförskottsavgift. Hfx.se har rätt att kräva kontantbetalning eller ändra på de gällande betalningsreglerna om inte inbetalningarna sköts enligt ovan. 
 

Betalning åf
Efter sedvanlig kreditprövning sker betalning mot faktura (10 - 30 dagar netto) alt. postförskott eller kontant om kreditprövning ej går igenom. Anmärkningar mot faktura ska göras inom 7 dagar. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta. Ej utlösta leveranser debiteras med 150 kronor, samt frakt och postförskottsavgift. Hfx.se har rätt att kräva kontantbetalning eller ändra på de gällande betalningsreglerna om inte inbetalningarna sköts enligt ovan.

Transportskador
Hfx.se ersätter inte skador som uppkommit vid leverans.

Felbeställning:
Reklamation av felbeställd vara måste ske inom 5 arbetsdagar från det att leveransen mottagits. Vid retur av felaktig beställd vara debiteras en returavgift på 5% av varuvärdet dock lägst 150:- + moms. För att Hfx.se skall godkänna retur måste varan returneras i obruten förpackning samt vara fri från smuts, skador etc.

Reklamationer:
Konsumentköplagen föreskriver 3 års reklamationsrätt för privatpersoner, oavsett vilken garantitid som gäller på en produkt. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Vid reklamation efter det att garantitiden utgått skall köparen kunna påvisa att det uppkomna felet fanns på produkten redan vid leveranstillfället.

Åldersgräns:
Om du är under 18 år måste din målsman godkänna beställningen.

Sekretesspolicy:
Informationen du lämnar om dig själv används endast internt. Inga uppgifter om dig kommer föras vidare till tredje part. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Force Majeure:
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser från Hfx.se sida, som gör att Hfx.se ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att Hfx.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Vi reserverar oss för slutförsäljning, felaktigt angivna priser eller annan felaktig information.
Hfx.se

Bra länkar för dig som är kund:

http://www.konsumentratt.konsumentverket.se/

 

 

 

 

 

Månadens produkter